Bottom

روز جهانی صنعتی هواپیمایی

هفتم دسامبر روز جهانی صنعت هواپیمایی را خدمت همه ی همکاران شاغل در این صنعت تبریک عرض می نماییم.